Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Wideo

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt telefoniczny
pn-pt 8.30-16.30
+48 691 353 317
+48 530 353 307
e-mail 24/24
biuro@asdstudio.pl 

przed wizytą w naszej firmie prosimy o kontakt  telefoniczny

     

Przygotowanie podłoża

 Przygotowanie podłoża - gruntowanie

Oferowane przez nas mikrocementy można aplikować na większość podłoży budowlanych takich jak:

  • posadzki: betonowe, jastrychowe, anchydrytowe, lastriko, z istniejącą okładziną z płytek ceramicznych
  • ściany: tynki cementowe, wapienno cementowe, gipsowe, suche tynki, z istniejącą okładziną z płytek ceramicznych
  • meble: płyty wiórowe laminowane, MDF, HDF, OSB, itp.
  • inne podłoża takie jak: styrodur, stryopian, niektóre tworzywa sztuczne itp.

Należy pamiętać o tym że za odporność całej aplikacji mikrocementu, odpowiada przede wszystkim jakość podłoża. I tak inną odporność i twardość będzie miała aplikacja z mikrocementu wykonana na tynku gipsowym lub na płytach GK niż ta wykonana na podłożu betonowym lub z istniejących płytek gresowych.

Dlatego ważne jest aby rodzaj oraz twardość i wytrzymałość podłoża była odpowiednia do planowanego sposobu użytkowania wykonywanej powierzchni.

 Każde podłoże niezależnie od jego rodzaju i odmiany mikrocementu zawsze musi być:

suche, spójne i nośne, wolne od czynników utrudniających przyczepność np. takich jak kurz, pył, tłuszcz itp.

Wszystkie pęknięcia podłoża należy naprawić zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednio dla danego typu podłoża. Wszelkie dylatacje występujące w podłożu powinny zostać przeniesione na powierzchnie mikrocementu. Zabudowy i konstrukcje z wszelkiego rodzaju płyt meblowych, suchych tynków itp. powinny zostać wykonane z materiałów przeznaczonych do danego typu zabudowy i sposobu użytkowania a wszystkie połączenia należy wykonać trwale w taki sposób aby uniemożliwić niezależne pracowanie poszczególnych elementów a cała konstrukcja powinna stanowić monolit. Połączenia należy wykonać za pomocą odpowiednich materiałów dla danego typu użytych płyt.

Każde podłoże musi być całkowicie suche, to znaczy że jego wilgotność nie powinna przekaraczać 4%. Podłoża śliskie o niskiej przyczepności np. płyty meblowe laminowane przed zagruntowaniem, należy je lekko zmatowić grubym papierem ściernym „40” lub „60” Podłoża cementowe np. wylewki samopoziomujące zaleca się przeszlifować w celu usunięcia z nich mleczka cementowego. Podłoża z istniejacych płytek ceramicznych zaleca się przeszlifować w celu naruszeniu szkliwa i zwiększenia przyczepności. Dla zniwelowania efektu widocznych fug na podłożach z istniejących okładzin z płytek ceramicznych zaleca się ujednolicenie chłonności podłoża przez zastosowanie dodatkowej warstwy podkładowej np. ASDecorative ELASTIC + RESINA ELASTIC w której można zatopić siatkę z włókna szklanego lub wykonania warstwy podkładowej z żywicy epoksydowej wraz z zasypem kwarcowym.

  Gruntowanie:       

- system ASDecorative® i ASDecorative®FAST :  grunt ASDecorative PRIMER C >> (rozcieńczać 1:1 z wodą)

Stosując systemy mikrocementu  ASDecorative®  nie zawsze musimy wykonywać pracochłonnych czynności w postaci gruntowania podłoża żywicami z zasypem kwarcowym jak to często bywa w innych systemach. Gruntowanie żywicą epoksydową może być przydatne w sytuacji kiedy poziome podłoże  jest niskiej jakości a jego wytrzymałość jest niewystarczająca w stosunku do planowanego sposobu użytkowania. Takie podłoża posadzek wzmacnia się poprzez nasączenie go żywicą epoksydową a następnie wykonuje się warstwę podkładową z żywicy z zasypem kwarcowym.

Podłoże gruntujemy dedykowanym gruntem ASDecorative® PRIMER C, wcześniej rozcieńczając go z wodą zgodnie z kartą techniczną w stosunku 1:1. Aplikacji gruntu ASDecorative® PRIMER C dokonujemy za pomocą pędzla lub wałka.

Aplikację mikrocementu możemy zacząć nie wcześniej niż po całkowitym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni najlepiej po upływie 6 h ale nie później niż po 24 h.

Jakość i twardość podłoża ma znaczenie dla późniejszej wytrzymałości całej powierzchni mikrocementu. I tak im niższa twardość podłoża tym łatwiej jest uszkodzić wykonany mikrocement np. od uderzenia twardym przedmiotem lub wywieraniem punktowego nacisku o dużej sile. Na przykład jeśli podłożem jest płyta gipsowa tzw. suchy tynk to po uderzeniu w taką powierzchnię twardym przedmiotem może powstać trwałe wgniecenie na wskutek odkształcenia się podłoża. Dlatego bardzo ważna jest ocena jakości podłoża w stosunku do przewidawanego sposobu eksploatacji oraz doboru właściwych warstw mikrocementu ASDecorative®

Jeśli zachodzi taka potrzeba można zwiększyć twardość i wytrzymałość podłoża  aplikując wstępnie  zazwyczaj 1-2 warstwy mikrocementu podkładowego ASDecorative BASE >> lub ASDecorative ELASTIC >>   z  RESINA ELASTIC >> lub ASDecorartive BASE ex >>

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w związku z różnymi nietypowymi podłożami i warunkami specyficznymi dla danego typu podłoża oraz warunków panujących na konkretnej budowie zaleca się wykonanie próby przyczepności na wybranym fragmencie powierzchni.

Zaleca się również wykonanie kompletnej aplikacji próbnej w celu oceny uzyskane efektu końcowego oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, wprowadzeniu ewentualnych korekt w doborze i układzie warstw lub technik aplikacji.