Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Wideo

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt telefoniczny
pn-pt 8.30-16.30
+48 691 353 317
+48 530 353 307
e-mail 24/24
biuro@asdstudio.pl 

przed wizytą w naszej firmie prosimy o kontakt  telefoniczny

     

Przygotowanie podłoża

 Przygotowanie podłoża - gruntowanie

Oferowane przez nas mikrocementy można aplikować na większość podłoży budowlanych takich jak:

  • posadzki: betonowe, jastrychowe, anchydrytowe, lastriko, z istniejącą okładziną z płytek ceramicznych
  • ściany: tynki cementowe, wapienno cementowe, gipsowe, suche tynki, z istniejącą okładziną z płytek ceramicznych
  • meble: płyty wiórowe laminowane, MDF, HDF, OSB, itp.
  • inne podłoża takie jak: styrodur, stryopian, niektóre tworzywa sztuczne itp.

Należy pamiętać o tym że za odporność całej aplikacji mikrocementu, odpowiada przede wszystkim jakość podłoża. I tak inną odporność i twardość będzie miała aplikacja z mikrocementu wykonana na tynku gipsowym lub na płytach GK niż ta wykonana na podłożu betonowym lub z istniejących płytek gresowych.

Dlatego ważne jest aby rodzaj oraz twardość i wytrzymałość podłoża była odpowiednia do planowanego sposobu użytkowania wykonywanej powierzchni.

 Każde podłoże niezależnie od jego rodzaju i odmiany mikrocementu zawsze musi być:

suche, spójne i nośne, wolne od czynników utrudniających przyczepność np. takich jak kurz, pył, tłuszcz itp.

Wszystkie pęknięcia podłoża należy naprawić zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednio dla danego typu podłoża. Wszelkie dylatacje występujące w podłożu powinny zostać przeniesione na powierzchnie mikrocementu. Zabudowy i konstrukcje z wszelkiego rodzaju płyt meblowych, suchych tynków itp. powinny zostać wykonane z materiałów przeznaczonych do danego typu zabudowy i sposobu użytkowania a wszystkie połączenia należy wykonać trwale w taki sposób aby uniemożliwić niezależne pracowanie poszczególnych elementów a cała konstrukcja powinna stanowić monolit. Połączenia należy wykonać za pomocą odpowiednich materiałów dla danego typu użytych płyt.

Podłoża śliskie o niskiej przyczepności np. płyty meblowe laminowane przed zagruntowaniem, należy je lekko zmatowić grubym papierem ściernym „40” lub „60” Podłoża cementowe np. wylewki samopoziomujące zaleca się przeszlifować w celu usunięcia z nich mleczka cementowego. Podłoża z istniejacych płytek ceramicznych zaleca się przeszlifować w celu naruszeniu szkliwa i zwiększenia przyczepności. Dla zniwelowania efektu widocznych fug na podłożach z istniejących okładzin z płytek ceramicznych zaleca się ujednolicenie chłonności podłoża przez zastosowanie dodatkowej warstwy podkładowej np. ASDecorative ELASTIC + RESINA ELASTIC w której można zatopić siatkę z włókna szklanego lub wykonania warstwy podkładowej z żywicy epoksydowej wraz z zasypem kwarcowym.

  Gruntowanie:       

- system ASDecorative® i ASDecorative®FAST :  grunt ASDecorative PRIMER C >> (rozcieńczać 1:1 z wodą)

Stosując systemy mikrocementu  ASDecorative®  nie zawsze musimy wykonywać pracochłonnych czynności w postaci gruntowania podłoża żywicami z zasypem kwarcowym jak to często bywa w innych systemach. Gruntowanie żywicą epoksydową może być przydatne w sytuacji kiedy poziome podłoże  jest niskiej jakości a jego wytrzymałość jest niewystarczająca w stosunku do planowanego sposobu użytkowania. Takie podłoża posadzek wzmacnia się poprzez nasączenie go żywicą epoksydową a następnie wykonuje się warstwę podkładową z żywicy z zasypem kwarcowym.

Podłoże gruntujemy dedykowanym gruntem ASDecorative® PRIMER C, wcześniej rozcieńczając go z wodą zgodnie z kartą techniczną w stosunku 1:1. Aplikacji gruntu ASDecorative® PRIMER C dokonujemy za pomocą pędzla lub wałka.

Aplikację mikrocementu możemy zacząć nie wcześniej niż po całkowitym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni najlepiej po upływie 6 h ale nie później niż po 24 h.

Jakość i twardość podłoża ma znaczenie dla późniejszej wytrzymałości całej powierzchni mikrocementu. I tak im niższa twardość podłoża tym łatwiej jest uszkodzić wykonany mikrocement np. od uderzenia twardym przedmiotem lub wywieraniem punktowego nacisku o dużej sile. Na przykład jeśli podłożem jest płyta gipsowa tzw. suchy tynk to po uderzeniu w taką powierzchnię twardym przedmiotem może powstać trwałe wgniecenie na wskutek odkształcenia się podłoża. Dlatego bardzo ważna jest ocena jakości podłoża w stosunku do przewidawanego sposobu eksploatacji oraz doboru właściwych warstw mikrocementu ASDecorative®

Jeśli zachodzi taka potrzeba można zwiększyć twardość i wytrzymałość podłoża  aplikując wstępnie  zazwyczaj 1-2 warstwy mikrocementu podkładowego ASDecorative BASE >> lub ASDecorative ELASTIC >>   z  RESINA ELASTIC >> lub ASDecorartive BASE ex >>

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w związku z różnymi nietypowymi podłożami i warunkami specyficznymi dla danego typu podłoża oraz warunków panujących na konkretnej budowie zaleca się wykonanie próby przyczepności na wybranym fragmencie powierzchni.

Zaleca się również wykonanie kompletnej aplikacji próbnej w celu oceny uzyskane efektu końcowego oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, wprowadzeniu ewentualnych korekt w doborze i układzie warstw lub technik aplikacji.