Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Wideo

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt telefoniczny
pn-pt 8.30-16.30
+48 691 353 317
+48 530 353 307
e-mail 24/24
biuro@asdstudio.pl 

przed wizytą w naszej firmie prosimy o kontakt  telefoniczny

     

Przygotowanie podłoża

 Przygotowanie podłoża - gruntowanie

Oferowane przez nas mikrocementy można aplikować na większość podłoży budowlanych takich jak:

  • posadzki: betonowe, jastrychowe, anchydrytowe, lastriko, z istniejącą okładziną z płytek ceramicznych
  • ściany: tynki cementowe, wapienno cementowe, gipsowe, suche tynki, z istniejącą okładziną z płytek ceramicznych
  • meble: płyty wiórowe laminowane, MDF, HDF, OSB, itp.
  • inne podłoża takie jak: styrodur, stryopian, niektóre tworzywa sztuczne itp.

Należy pamiętać o tym że za odporność całej aplikacji mikrocementu, odpowiada przede wszystkim jakość podłoża.

 Każde podłoże niezależnie od rodzaju mikrocementu musi być:

suche, spójne i nośne, wolne od czynników utrudniających przyczepność np. takich jak kurz, pył, tłuszcz itp.

Wszystkie pęknięcia podłoża należy naprawić zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednio dla danego typu podłoża. Zabudowy i konstrukcje z wszelkiego rodzaju płyt meblowych, suchych tynków itp. powinny zostać wykonane z materiałów przeznaczonych do danego typu zabudowy i sposobu użytkowania a wszystkie połączenia należy wykonać trwale w taki sposób aby uniemożliwić niezależne pracowanie poszczególnych elementów a cała konstrukcja powinna stanowić monolit. Połączenia należy wykonać za pomocą odpowiednich materiałów dla danego typu użytych płyt.

Podłoża śliskie o niskiej przyczepności np. płyty meblowe laminowane przed zagruntowaniem, należy je lekko zmatowić grubym papierem ściernym „40” lub „60” Podłoża cementowe np. wylewki samopoziomujące zaleca się przeszlifować w celu usunięcia z nich mleczka cementowego. Podłoża z istniejacych płytek ceramicznych zaleca się przeszlifować w celu naruszeniu szkliwa i zwiększenia przyczepności. Dla zniwelowania efektu widocznych fug na podłożach z istniejących okładzin z płytek ceramicznych zaleca się zastosowanie dodatkowej warstwy podkładowej np. ASDecorative ELASTIC w której można zatopić siatkę z włókna szklanego. Dodatowo można wykonać ponowne gruntowanie po aplikacji podkładu z ASDecorative Elastic.

  Gruntowanie:       

- system ASDecorative® i ASDecorative®FAST:  grunt ASDecorative PRIMER C >> (należy rozcieńczać 1:1 z wodą)

- system SikaDecor: dla podłoży porowatych SikaTOP 50 >>  lub dla podłoży o niskiej przyczepności SikaTOP 10 >>

 

Podłoże gruntujemy dedykowanym gruntem ASDecorative® PRIMER C, wcześniej rozcieńczając go z wodą zgodnie z kartą techniczną a najczęściej stosuje się rozcieńczenie w stosunku 50% lub 100%. Aplikacji gruntu ASDecorative® PRIMER C dokonujemy za pomocą wałka lub pędzla.

Aplikację mikrocementu możemy zacząć po całkowitym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni najlepiej po upływie 6 h ale nie później niż po 24 h.

Jakość i twardość podłoża ma znaczenie dla późniejszej wytrzymałości całej powierzchni mikrocementu. I tak im niższa twardość podłoża tym łatwiej jest uszkodzić wykonany mikrocement np. od uderzenia twardym przedmiotem lub wywieraniem punktowego nacisku o dużej sile. Na przykład jeśli podłożem jest płyta gipsowa tzw. suchy tynk to po uderzeniu w taką powierzchnię twardym przedmiotem może powstać trwałe wgniecenie na wskutek odkształcenia się podłoża. Dlatego bardzo ważna jest ocena jakości podłoża w stosunku do przewidawanego sposobu eksploatacji oraz doboru właściwych warstw mikrocementu ASDecorative®

Jeśli zachodzi taka potrzeba można zwiększyć twardość i wytrzymałość podłoża aplikując wstępnie  zazwyczaj 1-2 warstwy mikrocementu podkładowego ASDecorative BASE >> lub ASDecorartive BASE ex >>

Gruntowanie podłoża za pomoca żywicy epoksydowej z zasypem kwarcowym czasami bywa konieczne w celu jego wzmocnienia, najczęściej stosowane na podłogach o niskiej twardości. Niektórzy wykonawcy stosują je zawsze niezależnie od stanu początkowego podłoża.

W przypadku braku pewności w związku z różnymi nietypowymi podłożami oraz warunkami specyficznymi dla konkretnych warunków panujących na danej budowie zalecamy wykonanie próby przyczepności na wybranym fragmencie powierzchni.