Moje konto Moje konto

Mikrocement metaliczny

 POWIERZCHNIE METALICZNE

Najczęściej stosowany układ warstw z mikrocementu metalicznego ASDecorative.®  na ścianach suchych :

 1x PRIMER C, 2x METALIC FAST, opcjonalnie* 1-3 AKTYWATOR, 1 lub 2x IMPREGNAT, opcjonalnie* 1 lub 2xSEALER AQUA 

Filmy instruktażowe: 

RDZA              – KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ FILM

METALICZNE   – https://youtu.be/nFG49GEoIHI

METALICZNY - https://asdstudio.pl/mikrocement-metaliczny/

 

1 etap, gruntowanie i warstwy podkładowe:

 ASDecorative.®  PRIMER C  -  1x  gruntowanie podłoża  (koncentrat do rozcieńczenia wodą 1:1) aplikacja wałkiem lub pędzlem

KARTA TECHNICZNA:         https://www.asdsklep.pl/upload/kt_primer_c.pdf

PRZYDATNE NARZĘDZIA: https://www.asdsklep.pl/426,mini-lawkowiec-3x10cm.html ,  https://www.asdsklep.pl/454,skrobak-malarski-10-cm-z-wys-ostrzem.html 

   Szacunkowy koszt materiału na 1 warstwę dla 1m2: 1.61zł/brutto       

   Średnie orientacyjne zużycie na 1 warstwę: +/- 0.04kg/m2                      

   Dostępne opakowania handlowe: 5kg, 1kg, 0.5kg                                     

 

(dla niskiego zużycia wymagana jest wysoka gładkość podłoża, którą  w razie potrzeby można uzyskać  poprzez wcześniejszą aplikację np. mikrocementów o strukturze 1xMEDIUM i 1x FINO)

 

2 etap,  dekoracyjne warstwy metaliczne:

ASDecorative.®   METALIC  RDZA  – 2 x metaliczna powłoka dekoracyjna zawierająca naturalne drobiny stali

STAL - KORTENOWSKA

 (gotowa masa o bardzo niskiej nasiąkliwości. Końcowy efekt zależy od stopnia wypolerowania lub wyszlifowania powierzchni oraz  sposobu jej zabezpieczenia.

Dla uzyskania naturalnej rdzy na wykonanej powierzchni, należy wytrawić ją aktywatorem uzyskując w ten sposób dekoracyjną korozję, a następnie zabezpieczyć wybraną ilością powłok IMPREGNATU oraz ewentualnie poliuretanu SEALER AQUA, odpowiednio do oczekiwanego efektu i sposobu eksploatacji danej powierzchni)

Kolejną warstwę należy nakładać na całkowicie wyschniętą (utwardzoną) warstwę poprzednią, bez konieczności wykonania pracochłonnego szlifowania między warstwami. Po pierwszej warstwie wystarczy oczyścić powierzchnię szpachlą lub pacą. Szlifowanie należy wykonać po nałożeniu i wyschnięciu drugiej warstwy.

KARTA TECHNICZNA:          https://www.asdsklep.pl/upload/kt_metalic_stal-rdza.pdf

PRZYDATNE NARZĘDZIA:  https://www.asdsklep.pl/pace-szpachle-kielnie,381.html , https://www.asdsklep.pl/tasmy-i-folie-ochronne,380.html , https://www.asdsklep.pl/486,mieszadlo-srubowe-85mm.html , https://www.asdsklep.pl/420,wiadro-budowlane-12l.html

   Szacunkowy koszt materiału na 1 warstwę dla 1m2: 42.31zł/brutto       

   Średnie orientacyjne zużycie na 1 warstwę: +/- 0.315kg/m2                     

   Dostępne opakowania handlowe: 5kg, 1kg          

LUB

ASDecorative.®   METALIC   – 2 x metaliczna powłoka dekoracyjna zawierająca naturalne drobiny metali

MIEDŹ , BRĄZ , MOSIĄDZ

 (gotowa masa o bardzo niskiej nasiąkliwości. Końcowy efekt zależy od stopnia wypolerowania lub wyszlifowania powierzchni oraz  sposobu jej zabezpieczenia.

Możliwe jest również wytrawienie powierzchni aktywatorem uzyskując w ten sposób dekoracyjną korozję danego metalu)

Kolejną warstwę należy nakładać na całkowicie wyschniętą (utwardzoną) warstwę poprzednią, bez konieczności wykonania pracochłonnego szlifowania między warstwami. Po pierwszej warstwie wystarczy oczyścić powierzchnię szpachlą lub pacą. Szlifowanie należy wykonać po nałożeniu i wyschnięciu drugiej warstwy.

KARTA TECHNICZNA:         https://www.asdsklep.pl/upload/kt_metalic.pdf

PRZYDATNE NARZĘDZIA:  https://www.asdsklep.pl/pace-szpachle-kielnie,381.html , https://www.asdsklep.pl/tasmy-i-folie-ochronne,380.html , https://www.asdsklep.pl/486,mieszadlo-srubowe-85mm.html , https://www.asdsklep.pl/420,wiadro-budowlane-12l.html

   Szacunkowy koszt materiału na 1 warstwę dla 1m2: 40.98zł/brutto       

   Średnie orientacyjne zużycie na 1 warstwę: +/- 0.27kg/m2                       

   Dostępne opakowania handlowe: 5kg, 1kg                                        

LUB

ASDecorative.®   METALIC   – 2 x metaliczna powłoka dekoracyjna zawierająca naturalne drobiny aluminium

ALUMINIUM

 (gotowa masa o bardzo niskiej nasiąkliwości. Końcowy efekt zależy od stopnia wypolerowania lub wyszlifowania powierzchni oraz  sposobu jej zabezpieczenia.)

Kolejną warstwę należy nakładać na całkowicie wyschniętą (utwardzoną) warstwę poprzednią, bez konieczności wykonania pracochłonnego szlifowania między warstwami. Po pierwszej warstwie wystarczy oczyścić powierzchnię szpachlą lub pacą. Szlifowanie należy wykonać po nałożeniu i wyschnięciu drugiej warstwy.

KARTA TECHNICZNA:         https://www.asdsklep.pl/upload/kt_metalic.pdf

PRZYDATNE NARZĘDZIA:  https://www.asdsklep.pl/pace-szpachle-kielnie,381.html , https://www.asdsklep.pl/tasmy-i-folie-ochronne,380.html , https://www.asdsklep.pl/486,mieszadlo-srubowe-85mm.html , https://www.asdsklep.pl/420,wiadro-budowlane-12l.html

   Szacunkowy koszt materiału na 1 warstwę dla 1m2: 36.27zł/brutto       

   Średnie orientacyjne zużycie na 1 warstwę: +/- 0.27kg/m2                       

   Dostępne opakowania handlowe: 5kg, 1kg   

Dla efektu stali kortenowskiej - rdzy oraz tlenku miedzi                                    

ASDecorative.®   AKTYWATOR  – 1-3 x produkt w żelu pozwalający wywołać i przyspieszyć dekoracyjną korozję na powierzchniach metalicznych

 (W celu uzyskania dekoracyjnej korozji, wybraną powierzchnię z ASDecorative METALIC należy wytrawić  aktywatorem. Proces wytrawiania możemy kilkukrotnie powtarzać. Korozja powierzchni przebiega najaktywniej podczas gdy jest ona utrzymywana w stanie wilgotnym. Wytrawianą powierzchnię możemy nakryć folia lub przemywać/przepłukiwać wodą w celu dłuższego utrzymania wilgoci. Jeśli wytrawiana powierzchnia wyschnie to ponowne jaj namoczenie spowoduje ponowne uruchomienie reakcji wytrawiania. Po całkowity zakończeniu wytrawiania należy zabezpieczyć ją wybraną ilością powłok IMPREGNATU oraz ewentualnie poliuretanu SEALER AQUA, odpowiednio do oczekiwanego efektu i sposobu eksploatacji danej powierzchni)

KARTA TECHNICZNA:         https://www.asdsklep.pl/upload/kt_aktywator.pdf

PRZYDATNE NARZĘDZIA: https://www.asdsklep.pl/tasmy-i-folie-ochronne,380.html , https://www.asdsklep.pl/426,mini-lawkowiec-3x10cm.html , https://www.asdsklep.pl/421,filc-scierny-zestaw-4szt-15x10-5cm.html

   Szacunkowy koszt materiału na 1 warstwę dla 1m2: 3-5zł/brutto       

   Średnie orientacyjne zużycie na 1 warstwę: +/- 0.11kg/m2                    

   Dostępne opakowania handlowe: 2.5kg, 10.25kg                                   

 

3 etap,  impregnacja podstawowa: 

Po całkowitym wyschnięciu mikrocementu metalicznego i ewentualnym wytrawieniu jego powierzchni należy ją zaimpregnować.

  ASDecorative.®   IMPREGNAT –  1 lub 2 impregnacja  -  

(wcierać lub wklepywać w powierzchnię, lekko wilgotną od IMPREGNATU gąbką, nie dopuszczając do powstawania zastoin lub zacieków)

Jeśli po wyschnięciu impregnatu na powierzchni mikrocementu pojawi się wyczuwalna pod dłonią szorstkość, można ją delikatnie usunąć za pomocą filcu ściernego.

KARTA TECHNICZNA:         https://www.asdsklep.pl/upload/kt_impregnat.pdf

PRZYDATNE NARZĘDZIA: https://www.asdsklep.pl/450,paca-hydrogabka-28x14cm-gr-25mm.html ,  https://www.asdsklep.pl/421,filc-scierny-zestaw-4szt-15x10-5cm.html

   Szacunkowy koszt materiału na 1 warstwę dla 1m2: 3.20zł/brutto       

   Średnie orientacyjne zużycie na 1 warstwę: +/- 0.06kg/m2                      

   Dostępne opakowania handlowe: 5kg, 1kg, 0.5kg                                    

 

4 etap*, opcjonalnie -  poliuretanowa powłoka zamykająca:

ASDecorative.®   SEALER AQUA * opcjonalnie  – 1 lub 2 x poliuretan dwuskładnikowy

(aplikacja wałkiem lub natryskiem, kolejną warstwę można aplikować na całkowicie wyschniętą warstwą poprzednią najczęściej po około 12h i przed upływem 24h)

Produkt do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, proporcje mieszania (A)3:1(B) , koncentrat do rozcieńczenia z wodą od  min 10 do 35%

Najczęściej stosowane rozcieńczenie: na pierwszą warstwę +/- 20% -30% , na drugą warstwę +/- 15%-20%

*Rozcieńczenie na drugą warstwę powinno być zawsze mniejsze niż na pierwszą, aplikować na całkowicie suche podłoże.

KARTA TECHNICZNA:          https://www.asdsklep.pl/upload/kt_sealer_aqua.pdf

PRZYDATNE NARZĘDZIA: https://www.asdsklep.pl/walki-i-pedzle,384.html ,  https://www.asdsklep.pl/tasmy-i-folie-ochronne,380.html

   Szacunkowy koszt materiału na 1 warstwę dla 1m2: 14,11zł/brutto       

   Średnie orientacyjne zużycie na 1 warstwę: +/- 0.062kg/m2                      

   Dostępne opakowania handlowe: 3+1kg, 1+0.33kg, 0.33+0.11kg      

 

*Przed aplikacją zawsze należy zapoznać się z instrukcją aplikacji oraz aktualnymi kartami technicznymi do których linki znajdują się  pod każdym z wyżej zamieszczonym skróconym opisem dla  poszczególnego etapu aplikacji.

Aktualne karty techniczne oraz  karty charakterystyki z którymi należy się zapoznać dostępne są również tutaj: https://www.asdsklep.pl/instrukcja-asdecorative,246.html  Dla uzyskania optymalnego efektu w stosunku do oczekiwanego, zawsze zaleca się wykonanie aplikacji próbnej w celu oceny i zatwierdzenia efektu końcowego, a  jeśli zajdzie taka potrzeba, ewentualne wprowadzenie odpowiednich korekt układu warstw lub technik aplikacji.